Fikr15

الربيع العربي بداية تغيير كبير في الحياة السياسية العربية، ما نراه اليوم مجرد تحول في المجرى باتجاه الحريات والشعوب مصدر السلطة السياسية
شفيق الغبرا